PROCASA projekt bemutatása

A projekt célja  30 fő tartós utcán élő személy részére olyan pszichoszociális gondozás, illetve viselkedéstudomány-alapú szolgáltatási rendszer biztosítása, amely egyéni, vezetett folyamaton keresztül készít fel a támogatott lakhatás önálló megtartására.

Projektünk alapelve a közel 10 éves integrációs tevékenységünk során feltárt tapasztalati tény, hogy a megrekedt, megzavart szocializációs folyamat következménye a hajléktalanná válás, a kriminális személyiségfejlődés. Ebből kiindulva, feladatunk már a korrekció, az egyén reszocializálása, visszavezetése a társadalomba. Ez természetesen egy rendkívül összetett folyamat, hiszen meg kell találnunk a személyiség azon gyökereit, ahol elakadt, kisiklott ez a folyamat, ahonnan ismét el lehet kezdeni az építkezést. Ezért csak a pedagógia és a pszichológia, valamint megalapozott, KOMPLEX, egyénre szabott, és szorosan egymásra épülő fejlesztési terv segítségével lehetünk képesek visszavezetni a többségi társadalomba a fedél nélküli egyént.

Projekt tevékenységeinket ennek megfelelően, ezen tapasztalatokra építve terveztük, így a személyiségfejlesztő, konfliktus- és indulatkezelő tréningeket a hátrányos helyzetű rétegek képzésében jártas szakemberekkel, pszichológusokkal együtt fejlesztettük ki, és valósítjuk meg. Az alkalmazkodó képességet is növelő felkészítések mellett, a mindennapi élethez szükséges alapkompetenciákat is beillesztettük projektelemeinkbe, ugyanis anélkül ezek az emberek képtelenek teljesíteni és befogadni  a változáshoz szükséges ismereteket, mindemelllett olyan tréning módszereket alkalmazunk, amelyek később az ismereteket készség szintjére is tudják hozni. Ez utóbbit segíti elő az önsegítő csoportok működtetése.

Kiemelt célunk, a hajléktalan személyek társadalomba való visszalépésének segítése olyan integrált foglalkoztatási, és szociális ellátó- és szolgáltató rendszer felállításával, amely összehangoltan képes kezelni a fedél nélküliséget és egyéb szociális hátrányokat, a munkaerő-piaci aktivitás ösztönözésére helyezve a hangsúlyt. Mindezt megfelelő partner szervezetekkel kialakítandó szoros együttműködésben tervezzük megvalósítani, ügyfél-közeli és integrált, egymással szoros kapcsolatban levő szolgáltatásokkal.

Helyzetfelmérésünk alapján a hajléktalanok egy olyan társadalmi csoportot jelentenek a válaszadók számára, akikről valószínűleg alig van hiteles forrásból származó információjuk, mégis egyértelműen negatív előítéletek sokaságát táplálják irántuk a személyes ismeretség hiánya ellenére is.

Ezek a negatív előítéletek olyan erősek lehetnek, hogy a legtöbb esetben a hajléktalan személlyel való találkozáskor ki is fejeződnek. A többségi társadalom valószínűleg nem is érzékeli, hogy az előítélet célpontjában milyen nagy károkat okoz. A társadalmi hozzáállás legalább akkora akadályt jelent a hajléktalan személy számára a visszakapaszkodásra, mint azok a negatív előítéletek, amelyeket az egész hajléktalan populációra kivetítenek egy-egy rossz tapasztalat során.

Egy ilyen társadalmi megítélésben hajléktalanok alig kapnak esélyt arra, hogy bebizonyítsák, hogy ugyanolyan emberek, mint bárki, s a folyamatos elutasítások, kudarcélmények valóban arra fogják rávezetni őket, hogy feladják. Önbecsülésük teljes lecsökkenésével elveszíthetik még a motiválhatóság képességét is, amely a szakemberek szerint a reintegrácó legnagyobb akadályát képezi.

A társadalomnak meg kell tehát adnia a hajléktalan személyek számára azokat a lehetőségeket, amelyeket bármely más embernek. Ezért szükséges a hajléktalanok egyértelműen negatív társadalmi megítélésének megváltoztatása, amelyben a felvilágosításnak, ill. az empatikus készségek fejlesztésének kulcsszerepet kell biztosítani. Ezért projektünk innovatív eleme a társadalmi érzékenyítési folyamat elindítása, lakossági fórumok segítségével.

Várható eredmények

  • 30 fő 20 hónapon keresztül lakhatási támogatásban részesül, közülük 10 fő lakhatását önállóan megtartja. Minimum 9000 lakhatásban eltöltött vendégéjszaka megvalósul.
  • A projektbe bevont 30 főből minimum 25 fő a felkészítő programot be is fejezi, és az egyéni fejlesztési tervben rögzítettek megvalósulnak.
  • Várhatóan 15 fő sikeres okj képzési vizsgát tesz, és tanúsítványt szerez és minimum 25 fő az önsegítő foglalkozásokat sikerrel befejezi.
  • A projektbe bevont 30 főből minimum 5 fő 25 év alatti célcsoporttag bevonása megvalósul. (indikátor elvárás)
  • A lakosság érzékenysége, megértése növekszik a 10 lakossági fórum hatására.

A projekt közvetlen célja a programba bevont célcsoport részére folyamatos mentális, pszichoszociális felkészítés, gondozás, illetve olyan viselkedéstudomány-alapú szolgáltatási rendszer biztosítása, amely a célcsoport tagjait egyéni, vezetett folyamaton keresztül készíti fel arra, hogy képes legyen a társadalmi norma feltételrendszeréhez magatartásában, önérvényesítő képességében, pszichológiai állóképességében, újratanulási és (re)szocializációs képességében alkalmazkodni.